Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szamosszegről elszármazottak első találkozója

2015.03.05

Gondolatok, ötletek a gazdasági és szociális – oktatási

fórumhoz

 

Kedves Barátaim!

Miként azt Facebook csoportunkban meghirdettük, 2015. május 14 – 15 között, hagyományteremtő szándékkal rendezzük meg a községünkből elszármazottak és a helyben lakók első találkozóját, amelynek az 1970-es árvíz 45. évfordulója szolgál aktuális apropójául. Találkozónk nem titkolt célja, hogy a községünkből elszármazottak személyes részvétellel, ötleteikkel, személyes kapcsolatrendszerük bevonásával segítsék szülőfalujuk, őseik falujának fejlesztését. Az erre vonatkozó gondolataimat, ötleteimet tárnám most elétek a közös gondolkodás reményében.

 

 1. Mindkét fórumot a polgármester beszámolója és vitaindítója nyitja. A vitát, az ötletbörzét külön felállított szabályok alapján a polgármester vezeti, moderálja. A vita lejártával a meghívott járási – megyei vezető összegez, főként abból a szempontból, hogy az ötletbörzén elhangzottakból melyek azok a területek, amelyeket már most is támogat a kormány.

 2. Szabály a vitához. Minden felszólalni óhajtó 5 percben terjesztheti elő javaslatát, elképzelését. Az előterjesztéshez kapcsolódó hozzászólásokra 2 perc, a viszontválaszokra 2 perc áll a partnerek rendelkezésére. Minden vitapartner jelezze, hogy konkrétan mely területeken, milyen konkrét feladatokban tud segítséget nyújtani.

 3. A fórumról video-jegyzőkönyv készül. A felajánlásokat viszont írásos dokumentumba kell foglalni.

 

Meglévő adottságok jobb kihasználása:

 1. A helyi, községi piac, fejlesztési lehetőségei?

 2. Közeli kisvárosok (Vásárosnamény, Mátészalka) piaci lehetőségei. Zöldségboltos kapcsolatok?

 3. Megyeszékhelyi piacokkal való kapcsolatok. (Debrecen, Nyíregyháza)

 4. Az új Szamosszeg honlapon egy WEB börze kialakítása.

  (A kisebb léptékű, jóakarattal könnyebben megvalósítható ötletek mellett, merjünk nagyobb léptékben álmodni.)
   

 5. Lehetőségeink termeltetési szerződések kialakítására. (kiszámítható, nagy tételű piac)

 6. Lehetőségeink Románia, vagy Kárpátalja irányába?

 7. Helyi mezőgazdasági feldolgozó ipar kialakítása, illetve ezen termékek piacra juttatásának segítése. (Pálinka, lekvár, aszalt gyümölcs.)

 

Elmozdulás egy önellátó, ökofalu irányába:

 1. A mezőgazdasági hulladékok hasznosítására egy apríték-üzem létrehozása. Az önkormányzat intézményei fűtésének megoldása agráripari hulladékkal. (Gyümölcsös kertek metszéséből, kukorica és napraforgó termelésből, valamint az erdőgazdálkodásból keletkező apritékok felhasználása fűtésre.) Munkahelyet is teremt.

 2. Az önkormányzat intézményeinek ellátása napelemekkel. (Pályázat.)

 3. Természetvédelmi tanösvény létesítése egyrészt a Szamos árterében, másrészt a legelőn át az erdőig.

 4. Erdei iskola szervezése és létesítése a nyári szünetekre városi gyerekek számára.

 

Szociális szövetkezet létrehozása:

 1. Az Önkormányzat, és a Kisebbségi Önkormányzat közös tulajdonában létre kell hozni egy szociális szövetkezetet, amely az előbb, vagy a későbbiekben felsorolt tevékenységekre vonatkozóan munkáltatóként jelenhet meg. (Pályázati lehetőségek! Állami, normatív támogatások!)

 

Asztalos és faipari tevékenység:

 1. A Szamoson lévő uszadék fa feldolgozása kerti bútoroknak. (Őrületes pénzt adnak érte.)

 2. Az erdőgazdálkodásból, a földeket elválasztó fasorok megújításából származó rönkök feldolgozása rönkbútorrá. (Csillagászati árakat lehet elérni.)

 3. Játszótéri, és gyermekjátékok készítése fából, kóróból. (Természetes anyagokból.)

 4. Fonott vesszőkerítés elemek gyártása különböző méretben.

 5. Kóró kerítések gyártása különböző méretben.

 6. Palánkkerítések gyártása. (Moduláris szerkezetben.)

 7. Meglévő népi iparművészek munkáinak piacra jutása.

Hagyományos tevékenységek újraélesztése:

 1. Kovácsolás. (Kovácsoltvas kerítésekre igen komoly a piaci igény. Könnyű beszállítóvá válni közép- és nagyvállalkozásokhoz.)

 2. Kályha- és kandallóépítés.

 3. Vályogvetés, bioházak alapjául szolgáló építőipari alapanyagok gyártása.

 

Lakatos-, gépszerelői tevékenység beindítása:

1.  A TSZ. telepek hasznosítása, pl. mezőgazdasági gépek bontójának kialakítása, bontott alkatrészek forgalmazása.

 1. Mezőgazdasági gépszerviz a környék falvainak is.

 2. Használt mezőgazdasági gépek árusítása. (Van kapcsolatom, akik kihelyeznének 2- 3 traktort bemutatónak.)

 

Falusi turizmus:

 

 1. Falusi vendéglátóhelyek kialakítása egyénileg. A kialakított helyek közös reklámozása. A vendég szervezés internetes marketingje.

 2. Vadászturizmus. (Lenne kapcsolatom)

 3. Gyerekek táboroztatása, ld.korábbi erdei iskola ötlet.

 4. Vízi turizmus, Szamos-túra beindítása. (A csengeri Vizi sport Egyesülettel együttműködve)

 5. Falumúzeum kialakítása. (Az Önkormányzat vásárolt erre a célra már egy Rákóczi úti ingatlant, a Jakab Lenke néni házát. Ezt kellene pályázati pénzből, sok, közös munkával felújítani. Itt lehetne kialakítani helyet – más egyéb mellett! -a volt iskolaigazgatónk, Tar Gábor néprajzi gyűjteményének, szellemi hagyatékának kiállítására.

 6. Az üresen álló házak felmérése. Befogadó falu program meghirdetése egyrészt az elköltözöttek hazatelepülésének segítésére, másrészt új (kvalifikált, értelmiségi) lakosok betelepítésére, vagy idényszerű bevonzására, mert pl. a régi házakból itt alakítanak ki nyaralót.

 7. Az átkelő (rév) újraindítása Szamosszeg és Panyola között, ha nem is komppal, de egy csónakkal.

 8. Szatmár – Berg túrák szervezése az itt nyaraló gyerekek, tudományos kutatók, történészek számára. Pl. holokauszt témakörben. (Már lenne több történész, aki jelentkezne .)

 9. Művészeti alkotótáborok szervezése.

Infokommunikációs fejlesztések

 1. WiFi minden önkormányzati intézményben.

 2. A könyvtár és iskola számítógépparkjának megújítása.

 3. WEB-nagyi program: idősek megtanítása a számítógép alapvető kezelésére.

 4. Egy új honlap beindítása, ahol megjeleníthető a falu életével kapcsolatos minden hír, és a teljes falutörténet. (Már van ígéretünk egy ingyenes tárhelyre, és a domain bejegyzésre.)

 

A jelenlevőkből ki kell alakítani a munkacsoportokat, akik interneten keresztül tartják egymással és az Önkormányzattal a kapcsolatot. Pl.

 1. Infokommunikációs munkacsoport. Új WEB lap indítása. + az előzőek

 2. Pályázatfigyelő, pályázatíró munkacsoport.

 3. Adományszervező, lobbi munkacsoport.

 4. Iskolafejlesztő munkacsoport.

 5. Kulturális munkacsoport

 6. Gazdaságfejlesztési munkacsoport.

   

Oktatás – iskolafejlesztés:

 1. Cserkészcsapat szervezése.

 2. Gyerekek üdültetése, akár csereüdültetés megszervezésével.

 3. A gyerekek „elvándorlásának” megfordítása. (A tehetségesebb gyerekeket a szülők már most is, kisiskolásként is Mátészalkára járatják iskolába.)

 4. Kiemelkedő tehetségű, támogatásra szoruló gyerekek továbbtanulásának anyagi támogatása, tartós anyagi finanszírozása. (Pályázati-, alapítványi pénzből.)

 5. Roma integrációs, felzárkóztatási oktatási minták, módszertanok átvétele. Pedagógusok továbbképzésének támogatása.(Pl. Sajókazai minta: Derdák Tibor – Orsós János, MET iskolák, óvodák. Református Egyház által működtetett roma integráción alapuló iskolák.)

 6. A roma kultúra célzott támogatása, szakkörök, színjátszó műhelyek, dalkörök, stb.

 7. Tehetséges gyerekek felkészítése országos tanulmányi versenyekre.

 8. Gyerekek középiskolai továbbtanulásának segítése a személyes kapcsolataink kihasználásával.

 9. Iskolán kívüli sport tevékenységek felélesztése.

 10. Közösségépítő- konfliktuskezelő tréningek szervezése profi szakemberek, pszichológusok bevonásával. (Pályázati pénzből.)

 11. Önkéntes családsegítés. (Pl. önkéntes alapon támogatni, mentorálmi a napi életvezetésben az arra rászoruló családokat, háztartásvezetés, pénzgazdálkodás, gyermeknevelés.)

 

Egyéb:

 1. Szabadidős közösségi terek, parkok építése, pl: az iskola végében, a lebontott szolgálati lakások helyén, megalapozva ezzel annak lehetőségét, hogy a későbbiekben akár közös ünneplésekre alkalmas „disz teret” lehessen kialakítani a templom, emlékművek, Gyöngyvirág utca torkolata, az említett parkrész összevont rendezésével, akár szabadtéri színpad kialakításával is.

 2. Közösségi szalonnasütők, piknikező helyek kialakítása a Szamos árterében, illetve az erdőben a vadászháznál.

 3. A csatornázás adta lehetőségek kihasználásával a falu virágosításának, füvesítésének, zöld területek kialakításának újragondolása, tervezett kivitelezése.

 4. Kilátó építése akár az erdőben, akár a Szamos árterében.

 5. Tájba illeszkedő, természetes anyagok felhasználásával készült buszmegállók építése.

 

Kedves Barátaim!

Ezt az írást kizárólag gondolatébresztőnek szántam ahhoz, hogy felkészüljünk a fórumra, és mindenki hozzátegye a maga ötletét, és kapcsolatát, személyes segítségét a vázolt projektek kivitelezéséhez. A projektek, az ötletek közötti válogatás, súlyozás – mivel nem élünk életvitelszerűen a faluban – nyilvánvaló, hogy az önkormányzatra, a képviselőkre hárul.
 

A közösen létrehozott anyagból rövid idő alatt ki lehet alakítani egy rövidtávú, 3 éves, és egy középtávú, 5 – 8 éves fejlesztési programot, konkrét határidőkkel, felelősökkel, együttműködők – támogatók listájával és konkrét feladataival.

Maga az alapelgondolás, hogy a faluból elszármazottak személyes kapcsolataikkal támogassák a falu fejlesztését, alapvetően a már meglévő társadalmi szervezetekre (alapítványok, egyesületek), azok helyismeretére, azok bevonására épít. Előre láthatólag nincs szükség arra, hogy a fent vázolt projekt miatt egy új, különálló társadalmi szervezetet hozzunk létre.

 

Barátsággal, üdvözlettel:

Puskás Zsolt