Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Git'a könyve V.

 Git'a

/ A-tól - Z-ig /

 

Akaratom minden akaratnélküliségben.

Álmom minden álomtalanságban.

Békességem minden békétlenségben.

Célom minden céltalanságban.

Csöndem minden városom zajában.

Délibáb minden sivatagom porában.

Erény minden erénytelenségben.

Élet minden létezésben.

Feledés minden bajomban.

Gerinc minden emberi tartásban.

Gyógyír minden gyógyulásban.

Hit minden hitetlenségben.

Ige a szóközökben.

Irgalom angyala a sárban.

Játék az utca porában.

Kétség minden bizonyosságban.

Látás minden szürke félhomályban.

Lyukasóra a gimi zeg-zugában.

Méz minden orvosságban.

Nemes vad őszi erdő párájában.

Nyár tüze a tél fagyában.

Oldódás minden odaadásban.

Óbor minden feneketlen korsóban.

Örvendezés minden üdvösségben.

Őrző minden időkben.

Pásztora minden bárányomnak.

Quize minden játékomnak.

Rajongás a molyette unalomban.

Seregem a monotónia ellen.

Szeretet minden szerelemben.

Társam minden légvételben.

Tyúktojás a struccok puccos fészkében.

Uszály a vadvíz sodrában.

Út minden úttalanságban.

Üdvözülésem minden üdvösségben.

Űr minden ürességben.

Vágyam minden vágytalanságban.

Whisky a kiszáradt számban.

X-ray minden áthatolhatatlanságban.

Zúzmara karácsony alkonyában.

Zsonglőr minden magasságban.

 

Minden kimondható és kimondhatatlan

Szó életem szótárában.

 

 

Érzéseink

 

Hol születik az érzés?

Kérdi szép szavú kedvesem.

Csillag szemeibe révedek,

míg a vonatom robog velem.

 

Testünk eltávolodott.

Kezem nyoma a vonat

ablakát nyomja ,míg

könnyű kezed nyoma

 

ott leng a szélbefolytva.

 

xxx

 

Mélyen izzó vágyaink

érzéseink áradatát táplálják.

Feltörni készülő vágyaink

fel nem ismerése, elutasítása: -

beutalónk a meghasonulásba.

Fájdalom és szenvedés

a fizetség érte, hogy

életünkbe belemerevedve

legyen erőnk okosakat

kérdezni végre, hisz

nem menekülhetünk át

az életen egyvégtébe.

 

/xxx/

 

 

Minden kérdésben ott rejlik a válasz.

Mondja az okos kisfiú a kamasz leánynak.

Mivel a kérdés szívedből érkezett,

szívembe magától száll alá felelet.

 

Szívünk egyetlen halk dobbanása

ezer meg ezer kérdés tárháza.

Mindezt átélve, nem magyarázva

kimondhatom egyszerűen, szabadon:

 

ezer meg ezer kérdésedre a válasz

ott rejtőzködik szívem egyetlen dobbanásában.

 

xxx

  

Hol születik az érzés?

Kérdi a szép szőke szerető.

Büszke férfiagyamba válasz jő,

és magabiztosan mondja az én:

kérdeztem tőled, honnan jő a fény?

 

Hol születik az érzés?

Nyaggat szőke kisleányom.

Apaszívem reszket, remeg:

kérdezed-e a rózsát honnan

és miért ontja illatát?

 

Hol születik az érzés?

Kérdi a mellettem csoszogó

vénséges vén csoroszlya.

Kérdeztem én Kis Kegyed, hogy mitől

és mi végre vagyunk összegabalyodva?

 

 

Hol születik az érzés?

Kérdi társam, az öntudatos nő.

Az okos példázat magától jő:

faggatja-e hölgyem az örökké

izgő-mozgó combján

felcsusszanó banánszoknyát,

 

hogy mi végre képtelen

követni fickándozó combját?

 

 

Tantra

  

Míg ölelésedben elveszek,

míg asszonyi emlőd falhatom:

könnyűvé leszek,

és mégis, egyre mélyebbre

merülhetek benned, szabadon.

 

Kortyolgatom a hallhatatlanság italát

és a megrészegülésen túl,

a kijózanodásban is elönt a boldogság,

mert átélem, hogy amit adtam,

vissza csak azt kaphatom:

 

odaadásomban megtisztulva,

békében, szeretetben, szabadon.

 

 

Kérdéseim

 

Néha még kérdeznem kell.

Mi hát a sors, mi a karma?

Szerelmünk sem több,

mint a végzet hatalma?

 

Ki játszik velünk

és milyen táblán

énünkből kiforgató

szerelem szimultánt?

 

Beteljesedhet a megkezdett

lépés. Egyesével lépkedve,

mikorra érhet a király

a királynő lábai elé?

 

Honnan a királyi szándék?

Honnan e tétova elindulás?

Beteljesíteni a szerető kéz

akaratát, örömmel élni át,

hogy ismét mattot kaptál.

 

xxx

  

Mi a sors? Mi lehet a karma?

Az ember útjának köveit

a végzet szeretetből rakta?

 

Kérdez felnőtt fejjel a gyermekember,

és néha észre sem veszi,

amint tétova kérdései nyomán

 

kivirít az ezerszirmú virág.

Tétova kérdés, ha tiszta szívben moccan:

kivirít az ezerszínű Világ,

örök üdvösségben, itten és mostan.

  

 

Cím nélkül

 

Csillagok kegyeltjei azok,

akik önmagukat törve, zúzva,

belépve egy terembe,

ajkaikra nem varázsolnak tőrt.

                                              

Lelkük felett szemük áll őrt,

fénytelen fényével hint álomport,

hogy ne kelljen kimondani

a tőrdöfés nélkül is véres szót:

                                              

- vége.

 

 

Utószó

 

Köszönöm rőt szakállú

nagy jó Uram,

az Ön végtelen kegyelmét!

Maradok továbbra is

hűséges szolgája, követője,

asszonyok emlőin

csecsemővé öregedő

hűséges Don Quijote.

git-a-konyve-hatlap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás

 

Szeretett Mesterem,

OSHO

kegyelmébe ajánlom ezt a könyvecskét!

Ő az, aki a bensőmben mutatta meg önmagát,

és talán az egyetlen a Világegyetemben,

aki megérti mindazt,

amit a Git'a könyvében szerettem volna

érzékeltetni

 

Szeretett Mester!

Szavaid taníthatatlanok!

A Tantra útja nem tanítható!

Kegyelmi állapot!

osho.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img004.jpg